Scandic Foam AS

 

Scandic Foam AS, med hovedkontor i Midt Norge, er en lisensiert importør og distributør i Skandinavia, med enerett for samtlige isolasjonsprodukter fra produsenten Lapolla Industries, Inc., Houston, Texas, USA. Vår intensjon er å etablere et landsdekkende nett av installatører/ applikatører som vil kunne jobbe med Foam-Lok ™ som framtidens isolasjonsprodukter.

 

Isolasjonsproduktene har varemerke Foam-Lok ™, og omfatter produkter for isolering av bolighus, industribygg, krypgrunner, klimakontrollerte bygninger, fryse- og kjølerom, etterisolering, rør og  rørgater, oppbevaringstanker m.m.

 

Vi kan også tilby isolasjonsprodukt som i tillegg til isolasjon, også tilfredsstiller kravene til bruk som radonsperre.

Vi, Scandic Foam AS, i samarbeid med Lapolla Industries Inc., utdanner og sertifiserer alle våre applikatører.

På våre nettsider finner du informasjon om de forskjellige produktene. Ta kontakt med oss eller en av våre applikatører for mer informasjon.