Radonsperre

FOAM-LOK ™ isolasjon som radonsperre

FL 2000™ er også et godt alternativ til bruk som radonsperre. Med FL 2000™ kombinerer du både radonsperren og en god grunnisolasjon! FL 2000 påføres direkte på grunn uten ytterligere mansjettering av oppstikk og lignende siden produktet gir en sømløs overflate.

 

 

 

FL-2000 radonegenskaper regneark

(for å endre verdibehovene for radonberegning, vil du måtte lagre ned Excel-arket for å gjøre dine endringer og beregninger.)

Rapport Radonsperre

FL 2000 Radonrapport SP SITAC 2015

Norsk dokumentasjon radonsperre

I enkelte tilfeller vil programmet be deg åpne linkene i eget program. Du kan da åpne det i ditt PDF- program/ Adobe Reader.