FL Cavity Fill Insulation

Cavity Fill BBA gun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foam- Lok Cavity Fill Insulation er en polyuretan sprayisolasjon som er spesielt utviklet for bruk i hulromsmurer, eksemplevis dobbel teglsteinsmur uten tidligere isolering. Produktet gir både den ønskede isoleringseffekten som øvrige FL isolasjonsprodukter har, samt at det også har en unik sammenbindingseffekt mot de flater isolasjonen blir påført.

 

Cavity Fill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utover bruk i hulromsmurer, har produktet flere bruksområder hvor både isolasjon og/ eller sammenbinding måtte være ønskelig.

 

Dokumentasjon på Foam-LOK Cavity Fill

 

Godkjenninger/ Sertifikater/ Rapporter

Lapolla Foam-LOK Cavity Fill insulation, -BBA- rapport og produktinformasjon

Lapolla Foam-LOK Cavity Fill Stabilisation System,- BBA-rapport og produktinformasjon