FL- 500

 FOAM-LOK TM – FL 500, – den åpne cellestruktur

.

Teknisk Datablad FoamLOK 500 EU

Sikkerhetsdatablad FoamLOK 500 EU

Sikkerhetsdatablad Isocyanate (A-side)

 

Technical Datasheet FL 500 EU

Safety Data Sheet FoamLOK 500

Safety Data Sheet Isocyanate (A-side)

Viser til produsentens dokumentasjon som offisielle produktdokumentasjon.

Isolasjon himling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL 500 er et isoleringsprodukt med åpen cellestruktur. Produktet gir en god isolasjon, og er samtidig avvisende for fuktighet- og luftinfiltrasjon. FL 500 påføres i likhet med de øvrige produkter som en væske, og ekspanderer inntil 80 ganger i løpet av få sekunder. Isolasjonsproduktet fester seg direkte på de aller fleste underlag, og danner en sømløs og en total tetthet rundt og i de mest vanskelig områder.

FL 500 forhindrer luftgjennomstrømminger, og gir dermed en god energieffektivisering og et bedre inneklima når luftgjennomstrømmingene i vegger og tak blir stoppet. I motsetning til mange andre isolasjonsprodukter vil FL 500 bestå i bygningens levetid.

FL 500 er et giftfritt isolasjonsskum som er testet og CE godkjent. Produktet er utviklet med tanke på vennlighet til miljøet og inneholder ingen ozon-nedbrytende kjemikalier. FL 500 har samtidig også en svært god støydempende funksjon, og er et produkt som ikke i noen grad påvirker luftkvaliteten i rom for de som måtte ha problemer med allergier, astma o.l.

 

Dokumentasjon på Foam LOK 500

Branntester

Branntest FL 500 del 1, EN ISO 11925-2

Branntest FL 500 del 2, CSN EN 13501-1+A1

Branntest FL 500- 2014, CSN EN 13823

 

Godkjenninger/ Sertifikater/ Rapporter

CE-sertifikat Foam-LOK FL 500

National Technical Approval- FL 500

Produktsertifikat FL 500

Hygienesertifikat FL 500

European Technical Approval ETA 11-0241

Declaration of performance -FOAMLOK FL 500

Evalueringrapport ESR-2847, FL 500

 

HMS

Material Safety Data Sheet FL 500