LPA 2800

.

Produktet er tatt ut av det ordinære A-sortiment og er erstattet med Foam-LOK LPA 2800 4G

.

Fabrikkens datablad Foam-LOK 2800

Viser til produsentens dokumentasjon som offisielle produktdokumentasjon.

Fl 2800 + Thermoflex 1140 x 450

 

LPA 2800 har høyere trykk- og strekkfasthet enn FL 2000. LPA 2800 kan benyttes til isolering av utvendig tanker, sisterner og lignende.

LPA 2800 er det ultimate isolasjonsmedium for isolasjon av tak!

De nye europeiske standarder setter ikke krav til tekniske egenskaper for takbelegg. Derimot setter den krav til hvilke egenskaper som skal oppgis. Det vil i praksis si at alle produkter, uansett kvalitet, tilfredsstiller standarden så lenge egenskapene er oppgitt. Ved materialvalg vil det da være opp til utbygger å definere de krav som skal settes.

I Europa finnes over 100 produsenter. Kvalitet og egenskaper varierer i stor grad. En måte å sette krav på, er å henvise til våre produkters egenskaper. Se teknisk datablad.

 

 

Tak - FL 2800 - Thermoflex

 

Isolasjon tank-3

 

 

LPA 2800 er produktet som benyttes til isolering av utvendig tak og takflater. I likhet med de øvrige FOAM-LOK ™ produkter, sprayes dette også på i væskeform, og fyller absolutt alle hulrom og åpninger. Også dette produktet ekspanderer 30 ganger av den påførte mengde på få sekunder etter påføring. Etter påføring vil LPA 2800 gi en homogen ytterflate over hele taket. LPA 2800 gir muligheten til å, på en svært enkel måte, opprette eller gjenopprette fall på flate tak for god drenering av disse.

 

 

Isolering tak FL 2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved bruk av LPA 2800 til isolering eller tetting av tak, behøves det ingen festeanordninger, tetningslister, O-ringer eller annet material , da alt dette «ligger» i produktet i seg selv.

Sprit-tanker i fjellhall

 

Polyuretan er i over 35 år benyttet som taktekkende material, men gjennom utviklingen av LPA 2800 er dette nå gjort lett og tilgjengelig i et enkelt produkt. Med sin sømløse struktur og god selvklebende evne til underlaget, er LPA 2800 til sammenligning med andre materialer svært bestandig mot vær og vind, og er enkelt å «reparere» dersom skader på belegget skulle oppstå.

Etter at LPA 2800 er påført i korrekt tykkelse og etter de gitte spesifikasjoner, påføres THERMO-FLEX™ eller Thermo-SIL som en beskyttende hinne. Dette gir LPA 2800 en ytterligere beskyttelse, blant annet mot UV-stråling.

 

 

Isolering tak utvendig

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeler med LPA 2800 :

  • Kan benyttes på de fleste vinklede og flate tak

  • Er selvheftende på de fleste underlag.

  • Ingen tettningsprodukter er nødvendig i tillegg.

  • God isolasjonsevne som gir sparte energikostnader.

  • Sterk festeevne og god vindmotstand

  • Vær-resistent

  • Lett i vekt, men  med høy styrke

  • Lett å gjenskape vannfall og deformasjoner

 

Dokumentasjon på Foam-LOK LPA 2800

 

HMS

Safety Data Sheet FL 2800