FL- 2000

FOAM-LOK ™ – FL 2000 – den lukkede cellestruktur

.

Produktet er tatt ut av det ordinære A-sortiment og er erstattet med Foam-LOK 2000 4G

.

Fabrikkens datablad Foam-LOK 2000

Viser til produsentens dokumentasjon som offisielle produktdokumentasjon.

Untitled 1

 

Foam-LOK™ 2000 er et produkt med lukket cellefunksjon. I likhet med de øvrige produkter påføres dette også i væskeform. FL 2000 er det produkt i produktserien som blir mest anvendt i det Nordiske marked.  I tillegg til sine svært gode isolasjonsegenskaper, fungerer FL 2000 svært godt som fuktsperre og vindsperre.

FL 2000 har i hovedsak de samme egenskaper som FL 500, og danner en komplett og 100% tett og permanent isolasjon. I tillegg til isolasjon av gulv, vegger og tak er produktet også svært godt egnet til isolasjon av krypgrunner, krypkjellere, underloft hvor det ofte dannes fuktighet og hvor det ofte også kan være  temperaturskift.

Isolering krypkjeller

Med en av de høyeste isolasjonsverdiene pr. cm, er FL 2000 et av de mest effektive isolasjonsmaterialer i markedet. Dette vil i realiteten si at dette er produktet hvor det vil oppnås størst besparelse når det gjelder generelt energiforbruk. Produktet forbedrer byggets komfort og inneluft, og med bl.a. sin «forseglede» hinne gir FL 2000 ikke mulighet for infiltering av fukt eller andre ytre forurensninger.

 

Etter påføring avgir FL 2000 absolutt ingen gifter eller avgasser, og vil i framtid ikke avgi noe farlige stoffer.

En ytterligere funksjon som tilligger FL 2000, er at det gir bygningsstrukturen i et bygg en svært stor strukturell styrke som i realiteten vil  være opptil 300%.

Isolering tak- himling-FL 500

 

Isolering av rør Leangen Ishall

 

 

 

 

 

FL 2000 er også svært godt egnet til isolering

av rørgater og andre rørinstallasjoner.

 

 

 

Se også informasjon om FL 2000 som radonsperre her.

 

Dokumentasjon på Foam-LOK 2000

Branntester

Branntest FL 2000- 2014-2

Branntest FL 2000

 

Godkjenninger/ Sertifikater/ Rapporter

Teknisk godkjenning SINTEF

Teknisk godkjenning SINTEF, engelsk versjon

CE-sertifikat Foam-LOK FL 2000

National Technical Approval- FL 2000

Produktsertifikat FL 2000

Hygienesertifikat -FL 2000

Rapport Radonsperre

FL 2000 Radonrapport SP SITAC 2015

Norsk dokumentasjon radonsperre

Typegodkjenning SITAC FL2000

Termografi bolighus utført av Aterm

 

HMS

Safety Material Data Sheet FL 2000

Material Safety Data Sheet FL2000