FoamLOK ™,- framtidens isolasjonsprodukt!

I våre byggeforskrifter får vi stadig nye krav til økte standarder og strengere krav til bl.a. isolering og energibesparende tiltak. Det legges ned mye penger i å få boliger, kontor- og  industribygg så rasjonelle og besparende som overhode mulig når det gjelder framtidige energikostnader.

Innenfor produktspekteret FOAM-LOK ™ vil dere finne isolasjonsmaterialer som både er svært rasjonelle i arbeidet med installasjoner, og samtidig gir et svært godt resultat når det gjelder tetthet og store reduksjoner i energiforbruk. For å gi et eksempel har FOAM-LOK  produktet FL 2000 en lambda-verdi på 0,0209.

 

I Scandic Foam AS`s produktspekter pr. i dag, leverer vi Foam- Lok produktene FL 500, FL 20004G og FL 28004G innefor ordinærbestillinger og FL 2500, FL 3000, FL 3500 og FL 10 000 etter bestilling.

FOAM-LOK ™ er samtidig 100% konveksjonsfri og 100% lufttett !

 

Separat produktinformasjon finner du i underfanene på denne nettsiden.