U-verdi

I motsetning til flere andre tradisjonelle isolasjonsprodukter hvor U-verdi som oftes framstår i en gitt innkledd seksjonering, angis U-verdien i Foam-LOK polyuretan isolering som egenverdi. Det vil si, produktet som et frittstående element uten noen form for innkledning. Utover den oppgitte U-verdi for produktet, vil de øvrige elementer som måtte inngå i en tak-, vegg- eller en gulvseksjon tillegges i den totale U-verdi.

Nedenfor finner du en link til et Excelark som enkelt kan vise hvordan den totale U-verdi vil kunne framstå.

U- verdiberegning for Foam-LOK

Oversikt U-verdi Foam-LOK

(Det kan hende at filen må lagres ned før den kan benyttes)