Polyuretan Sprayisolering VS Mineralull

Når vi sammenligner U-verdier mot tykkelse og tetthet, er det en realitet at mineralull som isolasjon er mindre effektiv en polyuretan sprayisolasjon. Den viktigste grunnen består i produktenes differerte lufttetthet/ luftgjennomgang. Uansett kvaliteten på installasjon av mineralull, vil det kunne dannes luftpassasje gjennom sleve produktet og tildels dens innkledninger. Hvor inne- og uteluft møtes, med hver sine forskjellige temperaturer, vil også kondens eller damp kunne oppstå. Damp begynner å kondensere, noe som vil kunne resultere i dannelse av fuktighet i mineralulls-isolasjon og denne kan være vanskelig å fjerne. Fuktig mineralull mister mye av sin isolasjonsevne og vil i verste fall kunne danne grobunn for uønskede materier. Sammenlignet med mineralullsisolasjon, vil det være en meget stor fordel å benytte polyuretan sprayisolasjon som danner et komplett og fullt kontrollerbart varme-/ kuldeisolasjonslag.

Polyuretan Sprayisolasjon

Polyuretan sprayisolasjon er en blanding av en tokomponents forbindelse (komponent A og B). Når disse to komponentene blandes under trykk ved en viss temperatur, dannes det et enormt antall små luftbobler. Et eksempel på dette er FoamLOK 2000 4G som danner 1,5 million lukkede celler pr kubikk tomme. Isolasjonmediet utvides mange ganger av sitt opprinnelige volum og stivner raskt til fast materialet. Avhengig av cellestrukturen vil vi innenfor polyuretan sprayisolasjon skille mellom åpen celle- og lukket cellestruktur.

 

Ulike alternativ i vårt produktspekter,- polyuretan sprayisolering til hvert sitt bruksområde

Innenfor vårt produktspekter er det ulike typer, avhengig av hvilke bruksområder du skal benytte det til. Det er store forskjeller mellom dem,- først mellom den åpne og lukkede cellestrukturen og videre de forskjellige typer i ulike strekk- og trykkfastheter.

Den lukkede cellestrukturen er karakterisert ved høy stivhet, og er istand til å danne en fullstendig stopp for fuktighet og forhindrer vanninntregning. Polyuretan sprayisolering med åpen cellestruktur er myk, og vil i enkelte tilfeller, og avhengig av tykkelse, tillate vanndamp/ damp til å passere gjennom.

 

Det er vesentlig å forstå forskjellene mellom de ulike variantene og deres forskjellige formål og og egnet bruksområder. Isolasjonsmedium med åpen cellestruktur bør på ingen måte benyttes ved våte elementer. Denne skumtypen er beregnet for tørt miljø og betegnes ofte som interiørisolasjon.