Fordeler

 

 

 

Det er mange fordeler med å benytte Foam-LOK, Polyuretan Sprayisolering framfor andre isolasjonsmedium. Her vil vi nevne noen av disse;

 

 • Svært gode isolasjonsverdier (U-verdi) i forhold til tykkelse
 • Store kostnadbesparelse i byggekostnader der produktet er med i innledende planlegging
 • Store reduksjoner i energiforbruk i bygningens levetid
 • Styrker reisverkskonstruksjonen med inntil 300 %
 • Fester på alle underlag
 • Gir en absolutt sømløs overflate,- ingen skjøter eller åpninger
 • Eliminerer luftlekkasjer totalt
 • Motvirker infiltrasjon av fukt
 • Effektiv uansett temperaturer
 • Kombinert grunnisolasjon og radonsperre
 • Uttallige bruksområder sammenlignet med andre isolasjonsmedium
 • Økt bruksareal ved redusert veggtykkelser

 

.

Ofte stilte spørsmål

 

Hvilken historikk har spray-isolering ?

Sprayisolering har eksistert i over 30 år, og vår produsent Lapolla Industries Inc, har produsert og utviklet dette siden 1977. Tidligere ble spray-isolasjon bl.. brukt til isolering av hvitevarer o.l. De første polyuretan spray-isolasjonsproduktene som kom på markedet, inneholdt helsekadelige stoffer som bl.a. karbomidformaldehydrid og KFK-forbindelser. Dagens spray-isolasjon fra Lapolla Industries Inc. inneholder INGEN av disse stoffene, og er dermed klassifisert som miljøvennlige.

.

Er Foam-LOK’s spray-isolasjonesprodukter miljøvennlig ?

Ja, produktene fra Lapolla Industries Inc. er miljøvennlige og avgir ingen kjemikalier eller giftige gasser til det omliggende miljø.

.

Hva med mugg ?

For at muggsopp skal kunne etablere seg, vokse og utvikle seg, krever denne fuktige tempererte element og næring. Lapolla’s polyuretanproduketer inneholder ingen næring for sopp og denne vil derfor ikke kunne utvikle seg hvor disse produktene er brukt. Produktene Foam LOK er også helt tette for luftgjennomgang, og mulighetene for dannelse av kondens og fukt er dermed minimalisert.

.

Hva med brann, brennbarhet og farlige stoffer hvis det brennes ?

Isolasjonsproduktene bidrar ikke som «drivstoff» ved en eventuell brann. Isolasjonsproduktene kan ikke brenne på egen hånd når brannkilden er fjernet. Imidlertid reagerer materialet på ild i likhet med mange andre isolasjonsprodukter og ved brann vil produktene krympe og bli missdannet. Ved en eventuell brann vil produktene i likhet med andre isoasjonsprodukter avgi enkelte gasser hvor kulldioksid og kullmonoksid vil være de hovedsakelige. Vanlige brannforskrifter må derfor følges også ved bruk av disse produktene.

.

Absorberer isolasjonsproduktene vann ?

Nei, produktene absorberer overhode ikke vann eller fukt. Polyuretan-isolasjonen vil flyte om det legges i vann. Når vannet er eliminert vil isolasjonen ytre raskt tørke opp og den vil ikke ha mistet noe av sine isolasjonsegenskaper. Ved evt. vannskader , vil isolasjonsproduktene i seg selv ikke ta skade.

.

Kan isolasjonsproduktene forsårsake korrosjon ( rustdannelser) ?

Nei, – isolasjonsproduktene er Ph-nøytrale (hverken alkalisk eller sur), og vil derfor svært godt kunne benyttes direkte på metalliske overflater.

.

Vil isolasjonsproduktene være bosted for skadedyr og insekter ?

Isolasjonsproduktene inneholder ingen næringsverdier som tiltrekker skadedyr eller insekter. Isolasjonsproduktene er helt omsluttende, slik at det hindrer insekter o.l. I å ta seg inn i hulrom i bygningskonstruksjonen. Skulle et skadedyr som mus e.l. imidlertid gnage seg gjennom, vil isolasjonen ikke kunne forhindre dette.

.

Komprimeres isolasjonsproduktene over tid ?

Nei,- Lapolla Industries Inc.’s isolasjonsprodukter er etter påføring konstant og stabil, og vil ikke komprimere, sige sammen eller på andre måter endre form over tid, så lenge ikke ytre påvirkninger forårsaker dette. Isolasjonsproduktene vil beholde sin form og sine egenskaper så lenge huset står.

.

Er polyuretan spray-isolasjon kostbart ?

Nei, absolutt ikke. I forhold til andre isolasjonsløsninger er polyuretan-isolering svært kostnadseffektivt. Utover dens isolerende egenskaper vil den også eliminere bekymringsmomenter som tradisjonell isolasjonsprodukter vil forårsake. Med korrekt utført arbeid av sertifiserte installatører / applikatører vil dette gi deg en god økonomisk løsning i ekstrem lang tid. I mange tilfeller vil også bruken av disse isolasjonsproduktene gi en god reduksjon i byggekostnadene bl.a. gjennom tildels redusert materialdimensjonering og de dertilhørende kostnader som besparelser ved transport, materialhåndering, medgått arbeidstid m.v.

.

Kan isolering med polyuretan spray-isolasjon utføres av hvem som helst ?

Nei. Profesjonelle og sertifiserte installatører / applikatører må utføre denne type jobb. Imidlertid finnes det også en enkel pakke-løsning som kan egne seg til «hjemmebruk»