Bli en av oss?

 

Markedet for Foam-LOK Polyuretan som isolasjonsmedium har hatt en god økning i de senere år. Bruksområdene er mange og svært fordelsaktige i forhold til de tradisjonelle isolasjonsmedier.

Markedet har begynt å se de fordelene dette produktet har, både når det gjelder de store kvalitetsfordeler og ikke minst de økonomiske fordeler både på det utførende stadium og også de langsiktige økonomiske fordeler med blant annet energisparing m.m.

 

Ønsker du å bli en våre applikatører eller en av våre selgere, se videre på våre underfaner:

Bli applikatører/ Salgsrepresentant.