Bli applikatør

Foam-Lok-Applicator

 

Applikatører søkes

Scandic Foam AS kan nå med enerett for Scandinavia tilby sprayisolasjonsproduktenene Foam-LOK fra produsent Lapolla Industries Inc. Houston, Texas, USA. Sprayisolasjon Foam-LOK er et nytt isolasjonskonsept her til lands, selv om det i tiår har vært benyttet i USA.

Foam-LOK er et to-komponents polyuretan isolasjonskum som kan benyttes som direkteisolering på tre, mur og betong, metaller, rør og rørgater, tanker og sisterner m.m., samt at produktene også tilfredstiller kravene til bruk som radonsperre.

Produktene Foam-LOK gir, i forhold til tradisjonelle isoleringsprodukter, en mye bedre løsning bl.a. når det gjelder nødvendig isolasjonstykkelse. Produktet vil etter påføring være absolutt «skjøtefritt» og dermed gi en absolutt 100 % tetthet gjennom å fylle absolutt alle flater, hulrom og kiler. Produktene Foam-LOK som isolasjon i bygningsindustrien, vil være svært lønnsomt både for arkitekter, entreprenører og byggherrer i og med de store muligheter dette gir for redusert materialforbruk og dermed reduserte totale byggekostnader.

I produsentens varesortiment inngår også et stort utvalg av coatinger, blant annet produkter innenfor brannhindring og taktekking.

Vi ser fram mot å kunne være representert over hele landet gjennom kontraktsfestede applikatører, og søker med dette etter:

 

Selvstendige håndtverksbedrifter e.l. som utøvende applikatører for våre FOAM- LOK produkter

 

For å imøtekomme etterspørselen på vårt produktspekter, søker vi nå etter aktører som ønsker å jobbe med våre polyuretan sprayisoleringsprodukter. Pr.idag er vi representert i Nord-Norge og Midt-Norge, og vi ønsker samarbeidspartnere og applikatører i øvrige regioner i Norge. Vi ser også frem til etablering på Island, og ønsker i den forbindelse samarbeidspartnere også her.

De vi leter etter, ønsker vi skal ha kjennskap til byggebransjen og samtidig ha en maskinell innsikt. Vi ønsker at både kvalitet, presisjon og seriøsitet skal være i høysete hos våre samarbeidspartnere og applikatører. Hvis noen av disse egenskaper foreligger hos dere, hører vi gjerne fra dere.

Hva kan vi tilby?

  • Et produktspekter som vil ha muligheten til å revolusjonere det Nordiske isolasjonsmarkedet
  • Et produktspekter med godt dokumentasjonsgrunnlag
  • Alle nødvendige godkjenninger for bruk i Norden foreligger
  • Opplæringsprogram med resultat sertifisering/ autorisering av applikatører
  • Levering og bistand til oppbygging av nødvendige utstyr og utstyrspark
  • Et godt og fagmessig back-up team hos produsent
  • Bistand til markeds- og salgsfremmende tiltak
  • Gode muligheter for god inntjening

Mer informasjon om både produsent og produktene vil dere kunne finne på produsentens hjemmeside www.lapolla.com

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjonen.